Filter

Typ
Kategórie
Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Národné parky (NP)
jurajjkojurajjko | 21.01.2021
Turček je vodná nádrž s plochou 54 ha, ktorá je situovaná nad obcou Turček v okrese Tur...