Turček vodná nádrž

Turček je vodná nádrž s plochou 54 ha, ktorá je situovaná nad obcou Turček v okrese Turčianske Teplice na sútoku dvoch riek – Turiec a Ružová severovýchodne od Horného Turčeka. Slúži na akumuláciu vody na výrobu pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom a Martin. Jej zberné územie má rozlohu 29,5 km².

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C4%8Dek_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)