Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou. Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.
 

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame v okamihu stiahnutia našich materiálov umiestnených na našich stránkach, pri registrácii užívateľa, registrácie k odberu noviniek a pod.

V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, IP adresy, súbory cookies (viac info).

Osobné údaje tých, ktorí sa registrovali, odber noviniek spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania.

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: info@kamteraz.sk. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.

Kto má k vašim osobným údajom prístup

K vašim osobným údajom máme prístup my, ako správca osobných údajov.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na info@kamteraz.sk s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

  • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
  • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
  • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
  • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
  • právo na prístup k svojim osobným údajom
  • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
  • právo “byť zabudnutý”, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť