Zádielska tiesňava

 Do Zádielskej tiesňavy sme zvolili prístup z obce Zádiel, kde na konci obce je záchytné parkovisko. Ideme po červenej turistickej značke, ktorá je súbežná spolu s náučným chodníkom, kde sa dočítate rôzne informácie o miestnej faune a  flóre. 

Zádielska tiesňava  Zádielska tiesňava

Národná prírodná rezervácia Zádielska tiesňava je monumentálna krasová 3,8 km dlhá tiesňava.  Šírka dna Zádielskej tiesňavy je miestami iba 10 metrov a hĺbka vyše 310 m. Vznikla erozívnou činnosťou potoka  nazývaného Blatnica  alebo aj Blatný potok, v mohutných vápencových vrstvách. Potok tu tak vytvára malé vodopády a kaskády. V jaskyniach nachádzajúcich sa v Zádielskej tiesňave boli objavené archeologické nálezy z praveku. Zádielska tiesňava bola vyhlásená pre svoju jedinečnosť v roku 1954 za národnú prírodnú rezerváciu. Zároveň je najhlbšou tiesňavou na Slovensku a je orientovaná od severu na juh. Najväčším a najdlhším stupňovitým vodopádom v tiesňave a zároveň aj v doline je Veľká Zádielska kaskáda. 


Prechádzka tiesňavou nie je náročná, preto je vhodná pre všetky vekové kategórie. Po prejdení Zádielskej tiesňavy sme sa rozhodli posilniť na Zádielskej chate. Cesta k chate nám trvala 1:45. Odtiaľ sa zase vrátime na náučný chodník, ktorý pokračuje smerom hore do vrchu, kde už je väčšia náročnosť, ale tie výhľady si nenecháme ujsť. Cesta od Zádielskej chaty nám trvala 3 hodiny k zachytnému parkovisku.

http://www.zadiel.sk/nch.html

Zádielska tiesňava  Zádielska tiesňava