Oravská kuriozita: Františkova huta

Kúsok od oravskej obce Podbiel sa nachádza zaujímavá technická pamiatka, niekdajšia železiareň Františkova huta. 

Ruina železiarne Františkova Huta

Továreň začali stavať v roku 1817 a predpokladá sa, že stavbu sa nepodarilo celkom skompletizovať ani po devätnástich rokoch. Železiareň však napriek tomu slúžila svojmu pôvodnému účelu, a v prevádzke bola do roku 1862. 

Z pôvodného objektu sa dodnes okrem obvodových múrov zachovali aj ruiny vysokej pece, odpadového kanála či dúchadlovej komory.

Uprostred ruina pece, ktorá pôvodne dosahovala výšku 12 metrov Pohľad na zvyšky múrov zvnútra huty

Františkova huta je dnes zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok. Napriek na prvý pohľad zanedbanému stavu sa o jej záchranu dodnes zasluhujú obec Podbiel a neziskové organizácie. Každoročne sa tu organizujú podujatia v rámci Dní železiarstva, keď je možné pozrieť sa na tavbu železnej rudy starovekou technológiou. Zaujímavosťou je, že huta sa objavila aj vo filme Juraja Jakubiska Tisícročná včela.

Vonkajšie múry Františkovej huty Vchod do železiarne

K Františkovej hute vedie nenáročná cesta - priamo v obci Podbiel je potrebné odbočiť v smere na Nižnú hneď za autobusovou zastávkou doprava. Po asi dvoch kilometroch uvidíte po ľavej strane uprostred lúky torzo huty. Huta je voľne prístupná, zaparkovať sa dá priamo pri lúke pred ňou. 

Pamiatka je len málo navštevovaná, ja som mala šťastie užiť si ju počas víkendového dňa celú pre seba.

Františkova huta