Filter

Typ
Kategórie
Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Národné parky (NP)
Jozef Karas | 21.02.2021
Dedinku Oborín nájdeme na juhovýchodnom Slovensku v povodí riek Latorica a Laborec. ...