Vodopád Bystrého potoka

Trasu k vodopádu Bystrého potoka začínam  od záchytného  parkoviska, odkiaľ je to hodina cesty.  Tento výlet je nenáročný až na posledných cca 200metrov, kde nás čaká strmšie stúpanie.Výlet je vhodný aj pre rodiny s deťmi, ale v zimnom období treba použiť mačky alebo nesmeky. Popri chodníku sa nachádzajú náučné tabule, kde nájdete informácie o miestnej faune a flóre.  Výška vodopádu je 23m.

Vodopád Bystrého potoka  Vodopád Bystrého potoka

Vodopád vznikol približne pred 13,5 miliónmi rokov stuhnutím lávy. Z tej sa vytvorili čierne andezitové bloky, ktoré dnes pripomínajú veľké kvádre, po ktorých steká burácajúci prameň vodopádu. Národná prírodná pamiatka "Vodopád Bystrého potoka" je chránený krajinný výtvor nachádzajúci sa v katastrálnom území mesta Hriňová. 

Vodopád Bystrého potoka  Vodopád Bystrého potoka