Vodný žľab Rakytovo -splav dreva

Vodný žľab Rakytovo, Harmanec. Jedná sa o funkčnú technickú pamiatku v celej Európe. Bol vybudovaný v 19. storočí. Dĺžka žľabu je 2450m. Žľab slúžil na splavovanie dreva. Koná sa aj podujatie kde je vidieť ako fungoval celý splav dreva.

Vodný žľab Rakytovo  Vodný žľab Rakytovo

Prechádzka popri vodnom žľabe predstavuje neobyčajný zážitok. Žľab sa tiahne väčšinou hustým lesom, miestami križuje aj trávnaté presvetlené časti, obklopený neraz skalami zaujímavých tvarov. V jednom úseku prechádza žľab dokonca popod železničný most. 

Vodný žľab Rakytovo  Vodný žľab Rakytovo