Rašelinisko Peciská - Oravice

Od parkoviska je to k rašelinisku Peciská 14 minút po modrej turistickej značke. 
Prechádzka po drevených lávkach, po ktorých sme sa prešli ponad podmáčané rašeliniská, ktoré sú plné farebného života a nerušeného súladu. My sme sa sem vybrali na jeseň, keď je všetko pestrofarebné. Nad rašeliniskom je malá rozhľadňa, pod ktorou sa dá aj posedieť. Tento výlet je vhodný pre všetky vekové kategórie. Tým, že sa stále ide po lávke tak sa sem dostanete aj s kočíkom.

Rašelinisko Peciská - Oravice  Rašelinisko Peciská - Oravice

Rašeliniská sú najzaujímavejšie biotopy na Slovensku, predstavujú vzácny typ mokradí. Na to, aby rašelinisko dokázalo existovať je potrebná voda. Rašelinisko predstavuje biotop trvalo zamokrený, pokrytý vegetáciou, ako je výskyt machov rašeliníkov alebo tráv ostríc. V podmienkach s nedostatkom kyslíka sa odumreté telá rastlín v rôznom stupni rozkladu neustále hromadia, vrstvia a vytvárajú organickú hmotu - rašelinu. Podmienkou na vznik týchto vrstiev je nadbytok vody a nedostatok kyslíka..

Rašelinisko Peciská - Oravice