Nitriansky hrad

Málokto vie, že Nitriansky hrad je súčasťou najväčšieho hradného komplexu na Slovensku. Nachádza sa priamo v centre mesta Nitra na návrší, pričom v jeho areáli sídlia hneď dve inštitúcie - Biskupský úrad a Archeologický ústav SAV. Dominantou hradu je Bazilika sv. Emeráma, ktorej cíp možno pozorovať už z diaľky, napríklad aj pri prejazde rýchlostnou cestou R1 okolo Nitry.

Zmienky o nitrianskom hradnom vrchu siahajú až do 9. storočia, keď tu za čias panovania kniežaťa Pribinu salzburský biskup Adalram svätil kostol. Za čias Veľkej Moravy sa tu zdržiaval Svätopluk.

Hrad v roku 1241 úspešne odolal vpádu Tatárov, neskôr ho však poškodil požiar pri obliehaní Přemyslom Otakarom II. Napriek viacerým rekonštrukciám v roku 1465 opäť násilne padol do rúk Mateja Korvína. 

Po 15. storočí sa na hrade realizovali viaceré rekonštrukcie, v súčasnosti sú dobre zachovalé hlavne stavby zo 17. a z 18. storočia.

Výstup k hradu nie je vôbec náročný, najbližšia trasa vedie od Župného námestia pešo po Kráľovskej ceste až k hradnému komplexu. Cestou si na južnom svahu kopca môžeme všimnúť Mariánsky stĺp.

Z hradu je výborný výhľad na vrch Zobor aj neďaleký Dražovský kostolík, ktorý sa nachádza na výbežku Tribečského pohoria.  

Oblasť