Miléniový kríž - najvyšší kríž na Slovensku

Pri presunoch autom natrafím aj na nečakané zaujímavé miesta. Tento raz tomu bolo miesto, kde sa týči majestátny Miléniový kríž. Ako samotný názov napovedá, bol postavený a vysvätený v roku 2000 na slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia.

Miléniový kríž - najvyšší kríž na Slovensku  Miléniový kríž - najvyšší kríž na Slovensku

Výška najvyššieho Slovenského kríža je  27 m , rozpätie ramien 9 m. V krížení ramien sa nachádza farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť svetadielov. Spodná časť Miléniového kríža je rozšírená, nachádza sa v nej kaplnka Božieho Milosrdenstva s relikviou svätej Faustíny.

Miléniový kríž - najvyšší kríž na Slovensku

Od cesty ku krížu vedie prístupový chodník doplnený o 14 jednoduchých krížov symbolizujúcich zastavenia Krížovej cesty. Sú tu aj lavičky na oddych a rozjímanie.
 

Oblasť