Kostolík Pominovec

Tento kostolík nájdeme v okrese Ilava pri obci Sedmerovec. Je to nenápadná odbočka z cesty. Uprostred polí osamote stojí Románsky Kostol sv. Jána Krstiteľa z 11.-12. storočia. Kostol je jednoloďová stavba s pripojenou polkruhovou apsidou a emporou. Je to jedna z najstarších stavebných pamiatok na Slovensku. Podobný kostolík sa nachádza neďaleko Nitry v Drážovciach.

Pominovec  Pominovec

V 18. storočí bol upravený v barokovom štýle, a od roku 1965 je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Každý rok koncom leta sa koná cyklistická púť  k tomuto kostolíku. Pri svojich cyklo potulkách sa viem pri ňom pristaviť.
 

Pominovec  Pominovec