Kľacký vodopád

Kľacký vodopád nájdeme  v pohorí Malá Fatra, presnejšie v Lúčanskej Malej Fatre pod vrchom Kľak, v nadmorskej výške 990 m. n. m. Výška Kľackého vodopádu je 30m.  Ako jeden z piatich bol na Slovensku, vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku v roku 1996. Predmetom ochrany je vodopád dotvorený obrími hrncami a kaskádami, ktorý je dokladom vývoja reliéfu erozívnou činnosťou vody. 

Kľacký vodopád  Kľacký vodopád

Trasu k nemu som zvolil z dedinky Vrícko, kde idem po  zelenej turistickej značke. Ako sa blížim k  vodopádu, je počuť burácanie vody. Najkrajší je na jar, keď sa topí sneh alebo po výdatných dažďoch. Vtedy sa vám predvedie vo svojej plnej sile a kráse. Cesta k vodopádu mi trvala hodinu a 45 minút. Dá sa k nemu dostať z Fačkovského sedla alebo z obce Fačkov.

Kľacký vodopád  Kľacký vodopád
 

Oblasť