Hrad Branč

Zrúcaninu hradu Branč nájdeme nad miestnou časťou obce Podbranč, Podzámok.  Na homoľovom kopci vo výške 475 m.n.m. v Myjavskej pahorkatine. Hrad Branč dal postaviť magister Aba z Hlohovca v rokoch 1251 – 1261. Jedná sa o pohraničný hrad strážiaci cesty cez Malé Karpaty na Moravu.

Hrad Branč  Hrad Branč

Výstup na hrad som si zvolil z miestnej časti Podzámok, kde je aj parkovisko. Odtiaľto mi cesta trvala  24 minút. Hrad je rozdelený na dolný a stredný, oddeľovala ich od seba suchá priekopa. Stredný hrad mal severné nádvorie a palácovú časť, kde bolo 40 izieb. Hrad bol majiteľmi opustení po postavení kaštieľa v Sobotišti. Opustený hrad bol napadnutý Turkami a vypálený. Pri dobrej viditeľnosti vidieť Plavecký hrad i Korlátko. Výlet je nenáročný a odporúčam aj rodinám s deťmi.

Hrad Branč

Oblasť