Ferrata Dve veže

Ferrata Dve veže sa nachádza vo Veľkej Fatre pred obcou Liptvské Revúce v Ružomberskom okrese a je štvrtou ferratou vybudovanou na Slovensku a prvou na Liptove.