Čertová pec

Čertova pec je verejnosti voľne prístupná malá krasová jaskyňa a prírodná pamiatka v pohorí Považský Inovec v podcelku Inovecké predhorie.

Čertova pec  čertova pec

Nachádza sa v katastrálnom území obce Radošina, okres Topoľčany v Nitrianskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1994 na rozlohe 11,44 ha, bez ochranného pásma. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zostavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Boli v nej nájdené najstaršie známky jaskynného osídlenia na Slovensku.
Prístup k jaskyni od parkoviska nám zabral cca 5min.