Brankovský vodopád v zime

Brankovský vodopád nájdeme na západnom okraji Nízkych Tatier, prí ústí do Revúckej doliny. Výšku má 55m a je najvyšším vodopádom v Nízkych Tatrách. Vodopád bol vytvorený prepadom horského potôčika cez vápencový skalný stupeň, ktorý je výrazne viditeľný. Prietok je pomerne stabilný, približne 3 l/s. Vodnatosť toku ovplyvňuje ročné obdobie, v ktorom sú početné zrážky. Povrch skalnej steny Brankovského vodopádu je mierne členitý, vytvára množstvo kaskád. V roku 1980 bol vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku

Brankovský vodopád v zime  Brankovský vodopád v zime  Brankovský vodopád v zime

Auto som odstavil na parkovisku, hneď pri hlavnej ceste pri motoreste Bodega. Prechádzam ponad rieku Revúca. Nasadzujem si mačky, lebo sneh je tu poriadne zľadovatený. Pokračujem po zelenej značke k vodopádu. Prvá tretina cesty je po rovine popri rieke, druhá časť je s miernym stúpaním. Ako sa približujem k Brankovskému vodopádu, okolie je pokryté ľadom. Zastavujem pri ceduli Vstup  na vlastné riziko. Odtiaľto je to už len kúsok. Prechádzam cez poslednú lávku. Je to tu všetko samý ľad. Ľadopád sa výkyvmi teplôt neustále mení. V jeho okolí sú porozbíjané veľké časti ľadu. Rýchlo spravím pár fotiek a idem do bezpečnej vzdialenosti, aby som neprišiel k úrazu. Tento vylet stál za to.  Cesta k Brankovskému vodopádu mi  trvala 50 minút. Vzhľadom na nízku náročnosť terénu by som tento výlet odporučil rodinám s malými deťmi.

Brankovský vodopád v zime  Brankovský vodopád v zime