Betlehem v Rajeckej Lesnej

Parkovanie je v tesnej blízkosti betlehemu. Výlet je vhodný pre všetky vekové kategórie. Drevený betlehem v Rajeckej Lesnej vyrezával majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc, pracoval  na ňom od roku 1980 a dokončil ho o 15 rokov neskôr. Celá expozícia zobrazuje život a dejiny slovenského národa. Obsahuje tiež rôzne dominanty hradov, katedrál, vrchov i moderné stavby. V betleheme sa nachádza celkovo 300 postáv, z ktorých sa viac ako polovica pohybuje.

Rajecká Lesná Betlehem  Betlehem v Rajeckej Lesnej

Do betlehemu sú zapracované najvýznamnejšie slovenské pamiatky. Zachytený sú život, zvyky a tradičné pracovné činnosti slovenského ľudu. Od pastierov, vinohradníkov,  hrnčiarov, remeselníkov, cez baníkov,  drevorubačov, až po stolárov či kováčov.  Vyrezané sú hrady ako Devín, Bratislava, Trenčín, Orava a katedrály Nitra, Trnava, Spišská Kapitula, Košice, Žilina. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Súčasťou betlehema sú aj moderné stavby, ako most SNP v Bratislave.

Betlehem je 8,5 metra dlhý, 2,5 metra široký a 3 metre vysoký. Vďaka týmto rozmerom  sa zaraďuje betlehem medzi najväčšie vyrezávané betlehemy v Európe.

Rajecká Lesná betlehem