Abaffyovský kaštieľ Horná Lehota

Abaffyovský kaštieľ je dvojpodlažná trojtraktová renesačná stavba z prelomu 16. a 17. storočia. Barokovou prestavbou prešiel v 18. storočí, ďalej bol upravovaný 19 storočí. Kaštieľ má pôdorys obdĺžnika s dvoma nárožnými vežami s drevenou ochodzou a cibuľami pokrytými šindľom. Strecha je manzardová, taktiež šindľová.